Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door en uit de leden. Het beleid van het bestuur wordt in de ledenvergadering door de leden beoordeeld. Tevens wordt in deze ledenvergadering, die tenminste eenmaal per jaar wordt gehouden, de hoogte van de contributie en de verenigingsvergoeding vastgesteld.  

Voorzitter

Dhr. J. Bijker (Jacob)
(0513) 551024 / 0622040316

Secretaris

Mevr. M.A. de Leeuw - Wiegmink (Mea)         Hogedijk 178 8463 NN Rotsterhaule
(0513) 551195

Penningmeester

Mevr. T.M. de Heij (Reina)
(0513) 633086

Bestuurslid

Dhr. H.S. Roorda (Hendrik)
06 - 15 62 74 49

Bestuurslid

Dhr. G. Bos  (Geert)
06 - 40 61 50 25

Wilt u in een bepaalde vorm iets voor onze vereniging betekenen? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.