Contributie

De jaarlijkse contributie van de leden en de verenigingsvergoeding wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering. In geval van betalingsonmacht kan het bestuur anders beslissen. Kinderen tot en met 18 jaar zijn automatisch “gratis” lid via hun ouders/verzorgers, maar dienen wel opgegeven te worden als gezinslid. In het jaar dat zij 19 jaar worden moeten ze echter zelfstandig lid worden van de vereniging en dus ook contributie betalen. Hieronder een overzicht van de vastgestelde contributie- en vergoedingsbedragen voor het jaar 2019, 2020 en 2021.

Contributie 2019   2020   2021
t/m 18 jaar
(indien ingeschreven bij ouders/verzorgers)
 gratis   gratis   gratis
19 jaar t/m 21 jaar       30,75   31,50   34,00
22 jaar en ouder      61,50   63,00   68,00
Onvolledig gezin / Eén - ouder lidmaatschap       92,75   94,50   102,00
           
Verenigingsvergoeding 3.000,00   3.000,00   3.000,00
           
Kosten: Leden die niet automatisch betalen maar per acceptgirokaart, betalen €2,50 girokosten extra.
Beter kunt u gebruik maken van een betalingsmachtiging: U kunt hier het machtigingsformulier downloaden, invullen en opsturen.
Incasso: De automatische afschrijving is dit jaar op 28 mei 2021.
Contributie en Verenigingsvergoeding voor 2021 zijn vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 13 oktober 2020