Lidmaatschap

 

Lid worden

Wanneer u lid wilt worden van de vereniging,
heeft u twee mogelijkheden:

a. Volledig lidmaatschap. 
  Hierbij betaalt u inleggeld en u heeft recht op
de volledige vergoeding van de vereniging. De hoogte van het bedrag hangt af van uw leeftijd. De verrekeningstabel is door de Federatie vastgesteld. Vraag ons naar de mogelijkheden en de hoogte van het inleggeld in uw specifieke situatie.
b. Percentage lidmaatschap.

U betaalt dan geen inleggeld en u heeft daarna recht op een deel van de vergoeding van de vereniging.
Wij bevelen u deze optie niet aan. Een percentagelid profiteert minder van de stijging van de verenigingsvergoeding

U kunt hier uw inschrijfformulier downloaden en invullen.

Uw betaling is het bewijs van uw lidmaatschap.

Overschrijven

Binnen de bij de landelijke belangenbehartiger voor uitvaartverenigingen 'Nardus' en binnen de bij de provinciale Federatie van uitvaartverenigingen aangesloten verenigingen in Friesland is het mogelijk u te laten overschrijven naar een andere vereniging.

Een reden hiervoor kan zijn dat u bent verhuisd, of uw partner staat ingeschreven
bij een andere vereniging. Er vindt een verrekening plaats binnen de verenigingen onderling, op basis van het door u opgebouwde kapitaal. De verrekeningstabel is door de Federatie vastgesteld.

U kunt hierover contact op nemen met de penningmeester van de vereniging.

Opzeggen Lidmaatschap

Met het opzeggen van uw lidmaatschap ziet u af van de verenigingsvergoeding waar u recht op heeft als lid van de vereniging. Opzeggen door leden boven 18 jaar kan alleen op persoonlijke titel, of door een aangewezen bewindvoerder.

Opzegging geldt vanaf het lopende kalanderjaar. Om dus voor het volgende kalenderjaar uitgeschreven te zijn, stuurt u uw brief dan, vóór dertig november aan de secretaris.